Get started

HM Coach

tarjoaa johtamisen, asiantuntijajohtamisen ja esimiestyön kehittämispalvelua etänä.
hm1-me.JPG

Palvelut

HM Coachin palveluissa on keskeistä johtamisen ja esimiestyön räätälöity käytännön kehittäminen ja lähtökohtana asiakkaiden konkreettiset työelämän johtamistilanteet, joihin etsimme ratkaisuja yhdessä. Kehittämisen aikana osallistujat vievät osaamistaan omaan ryhmään käytännön tasolla. Valmennusten työkalupakissa on tietopaketteja, arvioita, analyyseja, työkalumalleja, tehtäviä, toiminnallisia harjoituksia, yhteistä keskustelua ja reflektointia niin yksilön, pienryhmän kuin isommankin ryhmän tasolla. HM Coachilla on käytössään oma 360-johtamisarvio ja ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­ma­pal­ve­lu, MBTI-indikaattori sekä useita muita yrityksen omia palaute-ja arviointityökaluja liittyen yksilön ja ryhmän toimintaan.
iStock_86263221_LARGE-me.jpg

JOHDON SPARRAUS & YHTEINEN TYÖS­KEN­TE­LY

20190821133726-GettyImages-927720230%20(2)-me.jpg

VAL­MEN­TA­VA JOH­TA­MI­NEN - ESI­MIES­TEN KE­HIT­TÄ­MIS­OH­JEL­MA

images-me.jpg

ESI­MIES­TYÖN TUKI YKSILÖNÄ TAI RYHMÄNÄ

HM Coach

Hannele Martti

Management and Leadership Coach

Hölkkäkuja 1 B 5, 90670 Oulu

p. 050 543 8627

hannele.martti@hmcoach.fi


Ajan­va­raus

Ajanvaraukseen pääset alla olevaa kuvaketta klikkaamalla: